Sla navigatie over

Zorgbelang nieuws
Een selectie van nieuws over of van Zorgbelang Nederland of de Zorgbelangorganisaties vindt u onder de volgende link.
Zorgbelang nieuws: overzicht

Zorgbelang dichtbij

In elke provincie vindt u ťťn of meer Zorgbelang organisaties. U kunt er terecht met al uw klachten of vragen over zorg.
kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg

Programma Aandacht voor Iedereen

AVI - het landelijke programma ter ondersteuning van Wmo-raden en lokale belangenbehartigers bij de voorbereiding op de komende decentralisaties. Lees verder

 

Monitor Transitie Jeugd

Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen.

 

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de informatievoorziening niet goed georganiseerd is. Ouders worden vaak doorverwezen van de ene afdeling naar de andere, of van wijkteammedewerker naar zorgprofessional.

 

Lees hier meer over de Monitor Transitie Jeugd

E-panels Zorgbelang

Wordt lid van een regionaal E-panel en help met uw inbreng de Zorgbelangorganisaties om de kwaliteit van de zorg te verbeteren! Lees verder

Wat is Zorgbelang?

Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken hebben.

Lees verder 

Wat doet Zorgbelang?

‘Heb je vragen over de zorg? Vind jij dat het beter kan? Laat het weten aan Zorgbelang. Wij komen op voor jouw zorg en voor jouw welzijn.’ Zorgbelang Brabant heeft een animatie op You Tube gezet, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat Zorgbelang doet en hoe Zorgbelang te werk gaat. ‘Wij zijn er voor jou. Praat met ons mee. Vertel ons wat er beter kan. Samen werken aan betere zorg.’

 
 
 

Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar?

Wat zijn uw ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het AVI-onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? 

Lees verder

CliŽntondersteuning Wet landurige zorg

Zorgbelang Nederland e.a., hebben een factsheet ontwikkeld voor de cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg(Wlz). De factsheet is bestemd voor mensen die gebruikmaken van Wlz-zorg.

Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Zorgbelang Nederland is partner in het landelijk programma 'Mijnkwaliteitvanleven.nl'. De Zorgbelangorganisaties zijn gevraagd voor de regionale uitvoering.

Meer informatie

 

monitor transitie jeugd
Pagina afdrukken