Sla navigatie over

Zorgbelang dichtbij

In elke provincie vindt u ťťn of meer Zorgbelang organisaties. U kunt er terecht met al uw klachten of vragen over zorg.
kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg

Programma Aandacht voor Iedereen

AVI - het landelijke programma ter ondersteuning van Wmo-raden en lokale belangenbehartigers bij de voorbereiding op de komende decentralisaties. Lees verder

 

Monitor Transitie Jeugd

In het eerste kwartaal van 2016 kwamen meldingen binnen van ouders die ervaren dat de zorgvraag- en behoefte van hun kind niet leidend is. Vaak komt terug dat er aangestuurd wordt op het afnemen van zorg middels Zorg in natura, in plaats van het PGB. Ouders pleiten voor gezamenlijke besluitvorming, en meer regie op het hele proces van de hulpverlening.

 

Jaarrapportage 2015

 

Derde kwartaalrapportage 2015

 

Tweede kwartaalrapportage 2015

 

Eerste kwartaalrapportage 2015

 

Lees hier meer over de Monitor Transitie Jeugd

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Zorgbelang Nederland is partner in het landelijk programma 'Mijnkwaliteitvanleven.nl'. De Zorgbelangorganisaties zijn gevraagd voor de regionale uitvoering.

Meer informatie

 

Tweede beleidsrapportage Mijnkwaliteitvanleven.nl - maart 2016

 

Eerste beleidsrapportage Mijnkwaliteitvanleven.nl - juni 2015

E-panels Zorgbelang

Wordt lid van een regionaal E-panel en help met uw inbreng de Zorgbelangorganisaties om de kwaliteit van de zorg te verbeteren! Lees verder

Wat is Zorgbelang?

Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken hebben.

Lees verder 

Wat doet Zorgbelang?

‘Heb je vragen over de zorg? Vind jij dat het beter kan? Laat het weten aan Zorgbelang. Wij komen op voor jouw zorg en voor jouw welzijn.’ Zorgbelang Brabant heeft een animatie op You Tube gezet, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat Zorgbelang doet en hoe Zorgbelang te werk gaat. ‘Wij zijn er voor jou. Praat met ons mee. Vertel ons wat er beter kan. Samen werken aan betere zorg.’

 
 
 

Mijnkwaliteitvanleven.nl

monitor transitie jeugd

Aandacht voor iedereen
Pagina afdrukken