Participatie

Patiënten, cliënten en burgers al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van zorg- en welzijnsbeleid. Dit zorgt ervoor dat het beleid goed is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze patiënten, cliënten en burgers. Zij weten immers als geen ander hoe de zorg en welzijn in praktijk werkt.

De regionale Zorgbelangorganisatie hebben, door nauw samen te werken met (patiënten)organisaties, veel ervaring in het achterhalen, beschrijven en verwerken van de ervaringen en wensen van burgers, cliënten en patiënten. Hiervoor gebruiken zij verschillende methodieken die inmiddels al bij vele gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun toegevoegde waarde hebben bewezen.

Kijk voor meer informatie over patiënt-, cliënt- en burgerparticipatie op de website van de Zorgbelangorganisatie in de regio.