Over Zorgbelang Nederland

Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.

Hiervoor staan wat ons betreft de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal, en vinden wij het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. De regionale Zorgbelangorganisaties zijn de verbindende schakel tussen al deze partijen. Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werken wij samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij zijn partner op het gebied van individuele cliëntondersteuning, patiënt-, cliënt-, en burgerparticipatie en het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Werkwijze Zorgbelang

De samenwerkende regionale zorgbelangorganisaties vormen samen een landelijk dekkend netwerk. De directeuren van de regionale zorgbelangorganisaties hebben een onderlinge verdeling van taken en thema’s gemaakt en zijn namens Zorgbelang het aanspreekpunt.

Adviespunt Zorgbelang - klachtregeling

Heeft u klachten over de manier waarop de afdeling Adviespunt Zorgbelang met uw gegevens omgaat of over de dienstverlening van het Adviespunt Zorgbelang, dan kunt u de volgende stappen ondernemen. Lees verder

Mensen

Bestuur Zorgbelang Nederland en directieberaad:

Bestuur Zorgbelang Nederland

Directieberaad