Landelijke projecten

Zorgbelang is partner in verschillende landelijke zorg- en welzijnsprojecten. Doordat Zorgbelang dichtbij de patiënten, cliënten en burgers in de regio werkt, weet zij vanuit het perspectief van deze mensen wat er leeft en wat er speelt op het gebied op van zorg en welzijn. Dit maakt Zorgbelang een waardevolle verbindende partner in projecten: vanuit een landelijke dekkend netwerk input vanuit de regio voor landelijke doeleinden.