Zorgbelang Zuid-Holland: Netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs

Tijdens de netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs worden  Adviesraden Wmo / Sociaal Domein in verbinding gebracht met ouder- en jongerengroepen, die ervaringskennis hebben met de uitvoering van de regelgeving in het (passend) onderwijs.

Leden van de Adviesraad krijgen te maken met adviesaanvragen van de gemeente. Er wordt gevraagd mee te denken over welke vormen van ondersteuning nodig zijn, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen. Te denken valt aan jeugdhulp, leerlingenvervoer, dyslexie ondersteuning. Dan is het handig wanneer u zich kunt laten informeren door ervaringsdeskundigen.

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte hebben zich vaak in groepen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Deze informatie is heel waardevol, omdat u daar gebruik van kunt maken.

Meer informatie en inschrijven kan via de website van Zorgbelang Zuid-Holland.