Zorgbelang Overijssel: Hoe wilt u (blijven) wonen?

Inwoners van Overijssel wonen steeds langer zelfstandig. Dit vereist een goede voorbereiding voor mensen die in hun eigen huis in hun eigen vertrouwde omgeving oud willen worden. In de provincie Overijssel waren Zorgbelang Overijssel, de belangenorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeente en andere partijen in 2015 en 2016 al actief betrokken bij de campagne van Lang zult u wonen.

Duizenden inwoners hebben tientallen bijeenkomsten bezocht. Momenteel worden de bijeenkomsten voortgezet door een verbreding van het thema van woonaanpassingen naar alle aspecten van zelfstandig leven, zoals informatie en advies over veranderingen in de zorg, mantelzorg, veiligheid, ouder worden en bewegen, knelpunten bij het alleen wonen, onafhankelijke clientondersteuning, etc. Zorgbelang Overijssel organiseert inspirerende en leerzame bijeenkomsten in samenwerking met Stichting Informele Zorg Twente, Sportservice Overijssel, Lang zult u wonen, gemeenten en andere organisties.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Zorgbelang Overijssel