Zorgbelang Groningen: Themabijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning helpt je verder

De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bieden cliënten en burgers de mogelijkheid tot en het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar hoe werkt dat nu precies? 

In deze praktische bijeenkomst gaan we in op wat deze ondersteuning betekent voor cliënten, burgers, gemeenten en zorginstellingen. Je maakt kennis met de wet- en regelgeving en de mogelijkheden ten aanzien van onafhankelijke cliëntondersteuning en de inzet van vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen. En we vertellen hoe en wanneer cliënten en burgers hier gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld bij het regelen van de zorg of het kiezen van een passende zorgaanbieder. 
Meer informatie en aanmelden via de website van Zorgbelang Groningen