Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Drenthe: Netwerkbijeenkomst Onderwijs & belangenbehartiging

Ieder(in), Landelijk Platform Psychische gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen organiseren dit voorjaar de netwerkbijeenkomst 'Onderwijs & belangenbehartiging'.

Kom ook en maak kennis met elkaar!

Thema van de bijeenkomst is formele en informele belangenbehartiging in passend onderwijs. Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden is te vinden op de website van Zorgbelang Groningen.