Zorgbelang Gelderland|Utrecht: Symposium Innovatie & Inclusie

Symposium  voor cliënten- en verwantenraden in de langdurige zorg.
Innovaties voor belevingsgerichte zorg – voor, door en met wie? Op dit moment is er veel aandacht voor innovaties voor mensen met een beperking.

Er zijn veel goedbedoelde initiatieven die vaak stranden door tijdgebrek, financiën, te weinig kennis en vooral door algemeen ingezette middelen. Hierdoor ontstaat er een troebel beeld rondom innovatie: is innovatie dan een lust of een last?

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Zorgbelang Gelderland|Utrecht.