Zorgbelang Brabant | Zeeland: Workshop Sociale wijkteams - de stand van zaken

In bijna elke gemeente zijn tegenwoordig één of meerdere sociale wijkteams actief. Deze teams zijn hét aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. In deze workshop gaan we in op de verschillende manieren waarop gemeenten sociale wijkteams hebben georganiseerd en welke keuzes zij daarbij hebben gemaakt.

Hoe dat zit in jouw gemeente? En hoe kijk je daar vanuit inwonersperspectief tegen aan? Deze training is bedoeld voor leden van Adviesraden Sociaal Domein, Wmo-raden én leden van lokale en regionale cliënten- en belangenorganisaties. Je krijgt tips en handvatten om met jouw gemeente in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling van de sociale wijkteams.

Meer informatie en inschrijven kan via de website van Zorgbelang Brabant | Zeeland.