Zorgbelang Brabant|Zeeland: Netwerkbijeenkomsten Onderwijs & belangenbehartiging

Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert in samenwerking met Ieder(in), Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland op netwerkbijeenkomsten over onderwijs en belangenbehartiging in Breda en Goes. Tijdens deze netwerkbijeenkomst kunnen ouders, jongeren (met een beperking of chronische ziekte) en adviesraden die met onderwijs te maken hebben kennismaken met elkaar en ervaringen uitwisselen. 

Een belangrijke vraag is: “Welke vormen van ondersteuning zijn nodig, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen?” Ouders en jongeren kunnen vanuit hun ervaringsdeskundigheid informeren en adviseren.

Kom ook en deel je ervaringen! Het gaat om netwerken, dus breng gerust iemand mee die hiervoor belangstelling heeft!

Meer informatie en aanmelden via de website van Zorgbelang Brabant|Zeeland.