Zorgbelang Groningen: Themabijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning helpt je verder

De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bieden cliënten en burgers de mogelijkheid tot en het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar hoe werkt dat nu precies?