Zorgbelang Groningen: Conferentie ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn?’ en uitreiking Akkie Hofstee-prijs 2017

Een inspirerende conferentie over de kloof en noodzakelijke verbinding tussen de systeemwereld (van instituties, protocollen en beleid) én de leefwereld: de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn waar zorggebruikers en -verleners mee te maken hebben en elkaar ontmoeten. Aan het eind van de conferentie zal voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs worden uitgereikt. 

Zorgbelang Brabant/Zeeland: Workshop Positieve Gezondheid

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan centraal in het nieuwe model ‘Positieve gezondheid’

Zorgbelang Gelderland/Utrecht: Het sociale netwerk aan zet na NAH!

Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren in samenwerking met diverse partners het symposium: Het sociale netwerk aan zet na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)!

Zorgbelang Limburg: Symposium Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!

Tijdens het symposium zult u het gedachtengoed van Positieve Gezondheid horen, zien en doorleven. Ook wordt u uitgenodigd en gestimuleerd om met een andere blik naar (uw eigen) gezondheid te kijken en werk te maken van úw Positieve Gezondheid. Wat is voor u belangrijk als het gaat om gezondheid?

Noordelijke zorgbelangorganisaties: Slotsymposium AvI - Transformatie in de praktijk

Afsluitende AvI- bijeenkomst voor de advies- (participatie-) en cliëntenraden in de 4 noordelijke provincies.