Cliëntenbelang Amsterdam: Voorlichting Persoonsgebonden budget

Deze voorlichting is bedoeld voor mensen die overwegen om een Persoonsgebonden budget (Pgb) aan te vragen. Cliëntondersteuner ieke Zandee van Cliëntenbelang Amsterdam verzorgt de voorlichting.

CMO Flevoland: Bijeenkomst eenzaamheid/alles is gezondheid

Weet u het nog? Op 11 december jl. wilde CMO Flevoland het 4-jarige project Eenzaamheid Provincie Flevoland 2014-2017 afronden. De hevige sneeuwval die dag gooide roet in het eten. De nieuwe datum is geworden: 26 april 2018.

Zorgbelang Brabant|Zeeland: Training Presenteren kun je leren

In de belangenbehartiging is het belangrijk om je stem te laten horen. Zeker als je deelneemt aan een cliëntenraad of als lid van een belangenorganisatie. Hoe kun je je boodschap krachtig overbrengen in een aansprekende presentatie? Presenteren kun je leren!

Zorgbelang Limburg / Huis voor de Zorg: Netwerkdag - Burgerkracht in Limburg

Het Huis voor de Zorg verbouwt en ontwikkelt zich tot een organisatie die meewerkt aan een vitaal en gezond Limburg, waar iedereen naar eigen vermogen meedoet en meetelt. De nieuwe organisatie, de vernieuwde manier van werken, de nieuwe naam en de nieuwe website worden op 7 juni in Roermond gepresenteerd.

Zorgbelang Groningen: Themabijeenkomst ‘Groningen toegankelijk voor iedereen’

Op 14 juni 2018 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking twee jaar geratificeerd. Het verdrag beoogt dat mensen met een beperking onbeperkt deel kunnen nemen aan de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat onze provincie (meer) ‘inclusief’ wordt? Fysiek, met toegankelijke gebouwen en vervoer, maar ook digitaal? Want door het toenemende gebruik van internet is het voor mensen met een beperking soms moeilijk toegang te krijgen tot zorg, ondersteuning en andere voorzieningen.