Sla navigatie over

Mijnkwaliteitvanleven.nl

De NPCF gaat samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.


De website is vanaf november 2014 online. Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers, kunnen hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart brengen door een online-vragenlijst in te vullen. Wie daarbij geholpen wil worden (of geen computer heeft) kan hulp krijgen van een - hiervoor getrainde - vrijwilliger. Zorgbelang wil hierin een belangrijke bijdrage leveren.

 

Hiervoor zoekt Zorgbelang deelnemers en trainers die willen meehelpen om zichtbaar te maken waar goede zorg echt om draait! Klik hier voor het wervingsplan van deelnemers en trainers voor de Zorgbelangorganisaties.

 

Profiel trainer Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Profiel begeleider Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Profiel ambassadeur Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Eerste beleidsrapportage MKvL - juni 2015

In juni 2015 is de eerste beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl gepresenteerd. Hierin leest u de resultaten uit de opstartfase van dit landelijke initiatief om de zorg te verbeteren. Juist nu er veel in de zorg verandert.

Tweede beleidsrapportage - maart 2016

De tweede beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd de zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers.

Derde beleidsrapportage - december 2016

Ervaringen van deelnemers laten zien dat met het versterken van de eigen regie niet altijd het juiste effect bereikt wordt. Te vaak krijgen mensen die zoeken naar passende oplossingen onvoldoende steun en wordt hun regie zelfs ondermijnd. Het vermogen om passende zorg en ondersteuning te organiseren, varieert van persoon tot persoon. Ook wat iemand hierbij nodig heeft, kan sterk variëren. De uitkomsten (18.000 deelnemers) in deze beleidsrapportage tonen aan hoe groot de invloed op de ervaren kwaliteit van leven is wanneer belangrijke voorwaarden ontbreken. Voorwaarden om regie te kunnen voeren en voorwaarden om met belemmeringen in het dagelijks leven om te gaan. Voor iedereen geldt dat passende oplossingen het verschil maken.

Vierde beleidsrapportage - juli 2017

In de vierde beleidsrapportage worden de hoofdlijnen van de uitkomsten op groepsniveau in beeld gebracht. De kwantitatieve uitkomsten worden onderbouwd met persoonlijke verhalen en uitspraken van deelnemers. Kwaliteit van leven en gezondheid zijn aan veranderingen onderhevig: vanuit de persoon of persoonlijke situatie, de omgeving of in interactie met de omgeving. Door aanwezigheid van een aandoening of beperking, de zorg voor iemand uit eigen omgeving en/of het bereiken van een hogere leeftijd krijgen mensen vaker te maken met veranderingen in hun leven. Zichtbare en minder zichtbare veranderingen. De conclusies in deze rapportage zijn gebaseerd op bijna 28.000 deelnemers.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken