Sla navigatie over

Mijnkwaliteitvanleven.nl

De NPCF gaat samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.


De website is vanaf november 2014 online. Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers, kunnen hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart brengen door een online-vragenlijst in te vullen. Wie daarbij geholpen wil worden (of geen computer heeft) kan hulp krijgen van een - hiervoor getrainde - vrijwilliger. Zorgbelang wil hierin een belangrijke bijdrage leveren.

 

Hiervoor zoekt Zorgbelang deelnemers en trainers die willen meehelpen om zichtbaar te maken waar goede zorg echt om draait! Klik hier voor het wervingsplan van deelnemers en trainers voor de Zorgbelangorganisaties.

 

Profiel trainer Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Profiel begeleider Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Profiel ambassadeur Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Eerste beleidsrapportage MKvL

In juni 2015 is de eerste beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl gepresenteerd. Hierin leest u de resultaten uit de opstartfase van dit landelijke initiatief om de zorg te verbeteren. Juist nu er veel in de zorg verandert.

Tweede beleidsrapportage - maart 2016

De tweede beleidsrapportage (maart 2016) van Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd de zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken