Sla navigatie over

Kwaliteitscriteria ouderen

Zorgbelang Nederland en Pharos hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop.

 

De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het is geen statisch document, maar bedoeld om als input vanuit

ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren

van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen. De kwaliteitscriteria kunt u downloaden. Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, kunt u dat opvragen bij Zorgbelang Nederland, per e-mail via info@zorgbelang-nederland.nl.

 

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken