Sla navigatie over

Aandacht voor Iedereen

Negen landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de Koepel Wmo-raden hebben in het programma ‘Aandacht voor iedereen’ de handen ineen geslagen zodat hun gemeenschappelijke (ervarings-) kennis optimaal benut wordt bij het verder vormgeven van de Wmo in de lokale praktijk.

 

Doel

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

 

Wat doet het programma?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers.

Werkwijze

De komende drie jaar worden door het hele land meer dan 500 bijeenkomsten georganiseerd. Belangenbehartigers en Wmo-raden worden inhoudelijk bijgepraat over de transitie. Ook komen er bijeenkomsten rond specifieke thema’s als inkoop en extramurale begeleiding. De bijeenkomsten worden zo opgezet dat er ruimte is voor uitwisseling, het delen van ervaringen en het benutten van elkaars inzichten.

Resultaten

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws over de transitie, effectieve methodieken en interessante voorbeelden van extramurale begeleiding. Ook worden er zes hand-outs gemaakt, met achtergrondinformatie en praktische tips en trucs voor lokale en regionale belangenbehartigers en leden van Wmo-raden.

Monitoring

Het programma monitort de gevolgen van de transitie voor cliënten. Niet alleen worden ervaringen verzameld van cliënten en mantelzorgers, maar ook wordt een aantal keer per jaar samen met Wmo-raden en belangenbehartigers geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van de transitie in hun gemeenten.

Partijen

De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

 

Periode

2012 - 2013 - 2014 - 2015

2016 - 2017 : Programma Aandacht voor Iedereen II

 

Financiering

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door VWS.

 

Stand van zaken

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het programma en word abonnee op de nieuwsbrief. Stuur een mail of bel naar het programmasecretariaat: secretariaattransitie1@iederin.nl, T 030 291 66 22.

 

Meer informatie over het Programma Aandacht voor Iedereen.

 

Nieuwsbrieven programma Aandacht voor iedereen

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken