Sla navigatie over

Kennis is kracht

Doel

Data uit de klachtenopvang van de deelnemende organisaties worden gebundeld. Hierdoor komt meer informatie beschikbaar, hetgeen de positie van belangenbehartigers zal versterken.

 

Werkwijze

Het project bestaat uit verschillende onderdelen: gezamenlijk registreren, samenwerking bij informatie, advies en klachtenopvang en nieuwe vormen van data-analyse.

 

Resultaten

Meer en betere informatie over ervaringen en klachten van zorggebruikers.

 

Partijen

Zorgbelang Nederland, alle Zorgbelangorganisaties en de NPCF.

 

Periode

 

Financiering

Fonds PGO

 

Stand van zaken
Subsidie is aangevraagd en toegekend.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken