Sla navigatie over

Kind en Ziekenhuis

Monitoring en stimulering van de kwaliteit van zorg aan kinderen/jongeren in het ziekenhuis

De kwaliteit van ziekenhuiszorg aan kinderen, jongeren en hun ouders wordt verbeterd door gebruik te maken van hun ervaringen. Doel is inkoop en levering van eerstelijnszorg die voldoet aan de wensen en verwachtingen van patiënten en hun ouders. Er komt meer keuze-informatie beschikbaar.

 

Doel

De kwaliteit van ziekenhuiszorg aan kinderen, jongeren en hun ouders wordt verbeterd door gebruik te maken van hun ervaringen. Er komt meer keuze-informatie beschikbaar voor ouders.

 

Werkwijze

De ervaren kwaliteit van zorg wordt met verschillende meetmethodes kwantitatief onderzocht. Voor kinderen wordt een methode ontwikkeld in samenwerking met VUmc. Met de twaalf deelnemende ziekenhuizen worden afspraken gemaakt over verbeteringen. Daarnaast worden afspraken gemaakt met drie zorgverzekeraars (Agis, CZ en Menzis)over inkoop en verbetertrajecten.

 

Resultaten

Er is een handboek "Kinderparticipatie in het ziekenuis - een practische introductie" ontwikkeld. Het handboek doet verslag van verschillende methodes waarmee kinderen serieus kunnen participeren in het zorgproces. 

 

Partijen

Zorgbelang Nederland, een vijftal Zorgbelangorganisaties, VUmc en de stichting Kind en Ziekenhuis.

 

Periode

Medio 2010 tot medio 2012

 

Financiering

CIBG/Fonds PGO

 

Stand van zaken

Eind juni 2012 is het project afgesloten met een congres "Kinderparticipatie in het ziekenuis", over de manier waarop kinderparticipatie onder de aandacht van ouders, kinderen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebracht kan worden. Op deze dag is het handboek 'Kinderparticipatie in het ziekenhuis; een praktische introductie'  gepresenteerd en aan de deelnemers uitgereikt. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Marc Dullaert, kinderombudsman. Het handboek doet verslag van verschillende methodes waarmee kinderen serieus kunnen participeren in het zorgproces.  

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken