Sla navigatie over

Kwaliteit van de eerstelijnszorg

Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief wegen mee bij het inkopen van zorg in de eerste lijn. Doel is inkoop en levering van eerstelijnszorg die voldoet aan de wensen en verwachtingen van patiënten en verbetering van door patiënten ervaren knelpunten.

 

Doel

Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief wegen mee bij het inkopen van zorg in de eerste lijn.

 

Werkwijze

Met een zestal zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over het opnemen van tenminste drie criteria vanuit cliëntenperspectief in het inkoopbeleid.

 

Resultaten

Het project moet leiden tot de inkoop en levering van huisartsenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg die voldoet aan de wensen en verwachtingen van patiënten en zorggebruikers en tot een merkbare verbetering van door patiënten ervaren knelpunten.

 

Partijen

Het project wordt uitgevoerd door de NPCF en de Zorgbelangorganisaties. De vele activiteiten en contacten met de zorgverzekeraars worden op landelijk niveau gecoördineerd.

 

Periode

2010-2012

 

Financiering

CIBG/Fonds PGO

 

Stand van zaken

In 2010 zijn afspraken gemaakt met zes zorgverzekeraars: Achmea, Agis, CZ, De Friesland, Menzis en Uvit. Per zorgverzekeraar is een medewerker van een betrokken Zorgbelangorganisatie benoemd tot trekker en regisseur van dit project. Er zijn dertien inkoopcriteria geformuleerd. Per verzekeraar worden keuzes gemaakt over de in het inkoopbeleid op te nemen criteria.

 

Rapport IQ Healthcare betreffende eerstelijnszorg

In het kader van het project ‘Kwaliteit van zorg in de eerstelijn’ heeft Zorgbelang Nederland aan IQ Healthcare een vervolgopdracht gegeven betreffende het formuleren van inkoopindicatoren eerstelijnszorg. Afgelopen maanden heeft IQ Healthcare gewerkt aan de opdracht. Dit heeft begin 2013 geresulteerd in het rapport ‘Inkoopindicatoren eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief’; stand van zaken na 1,5 jaar’. Het rapport geeft o.a. een interessant advies over indicatoren voor het criterium ‘gebiedsgerichte eerstelijnszorg’. 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken