Sla navigatie over

Kwaliteit in Zicht

De positie van de zorggebruiker als derde partij bij het zorginkoopproces wordt versterkt. Doel is een structurele en uniforme inbreng vanuit cliëntenperspectief bij zorginkoop en kwaliteitsbeleid in de zorg.

 

Doel

De positie van de zorggebruiker als derde partij bij het zorginkoopproces wordt versterkt.

 

Werkwijze

De patiëntenorganisaties ontwikkelen een gezamenlijke methodiek en terminologie, zodat zij één sterke partij vormen bij onderhandelingen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het project leidt tot gezamenlijke kwaliteitscriteria, zowel algemeen als ziektespecifiek. Er komt een handleiding met kwaliteitscriteria voor zorginkoop en er wordt een toetsingsinstrument ontwikkeld.

 

Resultaten

Er is een structurele en uniforme inbreng vanuit cliëntenperspectief bij het zorginkoopproces en op het kwaliteitsbeleid in de zorg.

 

Partijen

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de NPCF en zes grote categorale patiëntenorganisaties (Astmafonds/longpatiëntenvereniging, DVN, Hart&Vaatgroep, NFK, Reumapatiëntenbond, VSN). Zorgbelang Nederland coördineert de regionale en landelijke activiteiten.

 

Periode

2009-2012

 

Financiering

CIBG/Fonds PGO

 

Stand van zaken

Het project is eind 2009 gestart. In 2010 zijn twaalf projectplannen opgesteld voor deelprojecten. Er is een basisset ontwikkeld van gemeenschappelijke kwaliteitscriteria voor chronisch zieken en er wordt gewerkt aan aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria. Op basis daarvan worden criteria ontwikkeld voor inkoop en toetsing. Andere deelprojecten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ketenzorg en de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk. Gedurende het hele project wordt gewerkt aan het delen, overdragen en borgen van kennis.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken