Sla navigatie over

Beleidsterreinen

Binnen de zorg is een viertal belangrijke terreinen te onderscheiden: zorg in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts), ziekenhuiszorg, langdurige zorg (AWBZ) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgbelang heeft op elk terrein een visie geformuleerd en doelstellingen om deze vorm van zorg te verbeteren vanuit het perspectief van de cliënt.

Zorg in de eerste lijn

Goede zorg die dichtbij is georganiseerd maakt dat mensen ondanks ziekte, handicap of ouderdom kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Zorgbelangorganisaties werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de eerstelijnszorg door:

  • uitdragen van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief,
  • stimuleren van de dialoog tussen zorgaanbieders en patiënten,
  • participeren in verbetertrajecten,
  • beïnvloeden van de zorginkoop door zorgverzekeraars.

Ziekenhuiszorg

Marktwerking, eisen aan en toezicht op de kwaliteit door zorgverzekeraars en de aandacht van de media dwingen de ziekenhuizen tot strategische keuzes. Keuzes voor specialisatie en afstoten van taken zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. Zorgbelangorganisaties werken aan de verbetering van ziekenhuiszorg door:

  • standpuntontwikkeling en invloed op de besluitvorming van ziekenhuizen,
  • beïnvloeding van zorgverzekeraars,
  • verspreiden van methodieken voor de inbreng van patiënten in verbetertrajecten.

Langdurige zorg

De uitvoering van de AWBZ ligt bij de zorgverzekeraars. Zorgbelang Nederland treedt op namens de Zorgbelangorganisaties. Samen met diverse landelijke partijen wordt gewerkt aan het versterken van de rol van de patiënten als derde partij in het zorginkoopproces.

Lokaal beleid

De decentralisatie van het beleid voor zorg en welzijn zet door. Zorgbelangorganisaties ondersteunen de lokale belangenbehartiging. Zij werken aan verbetering van zorg en welzijn door:

  • stimuleren van lokale participatie,
  • monitoren van het lokale Wmo-beleid.
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken