Sla navigatie over

Ontwikkelingen

De zorg is een ingewikkeld terrein, waar bovendien veel veranderingen
plaatsvinden. De Zorgbelangorganisaties richten zich op de gevolgen voor de zorgvrager. Zij werken aan:

  • Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening door middel van normeren, beïnvloeden en meten.
  • Toerusten van burgers door het bevorderen van regie en zelfmanagement.
  • Empowerment van cliëntenorganisaties door netwerkvorming en samenwerking.

Decentralisatie Wmo/Wlz - voortgang

Op 25 juni 2015 heeft VWS de voortgangsbrief hervorming langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In reactie hierop hebben de PG organisaties een brief aan het AO van de Tweede Kamer gestuurd.

 

Aanbevelingen decentralisatie Wmo / Wlz

Eind april 2015 spreekt de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo/Wlz. Staatssecretaris Van Rijn heeft op voorhand aangegeven best tevreden te zijn over hoe het er nu voorstaat: "De decentralisatie is beheerst verlopen". Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt echter dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg en ondersteuning daarbij niet meevalt.

 

Zorgbelang Nederland, Ieder(in), NPCF, Per Saldo en KansPlus hebben een brief gestuurd aan de Kamerleden om aandacht te vragen voor de positie van de cliënt, met de nadruk op:

1. Een goede toegang tot de zorg.

2. Een stevige positie voor de cliënt.

3. Integrale oplossingen zodat de verbindingen (ook letterlijk) soepel verlopen.

4. Zorg voor rust en ruimte in de budgetten bij gemeenten om de transitie goed te laten verlopen.

 

Landelijk netwerk zorgbelangorganisaties

Zorgbelang Nederland heeft in een brief aan haar stakeholders laten weten dat, ondanks de vele veranderingen die momenteel plaatsvinden in de zorg, de zorgbelangorganisaties zorgdragen voor een landelijk dekkend netwerk waar alle burgers een beroep op kunnen doen.

 

Reactie op wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgbelang Nederland reageert op een onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz), namelijk de invloed van cliënten op het beleid van de Wlz-uitvoerder. 

Met de landelijke cliëntenorganisaties NPCF, Ieder(in), LP GGZ, Per Saldo en Loc hebben wij de afspraak, dat zij op de inhoud van de wet reageren, welke inbreng wij ondersteunen, en wij ons beperken tot dit onderdeel van de wet. Dit onderdeel heeft onze bijzondere aandacht vanwege de betrokkenheid van zorgbelangorganisaties bij de huidige zorgkantoren en de ondersteuning van de inspraak/cliëntenparticipatie in de regio en lokaal.

Mei 2014

 

Wettelijke basis voor ondersteuning van inspraak door patiŽntenorganisaties

Zorgbelang Nederland, NPCF en Per Saldo hebben gezamenlijk een brief en een notitie met achtergrondinformatie gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie van VWS met het verzoek om de ondersteuning van inspraak door patiëntenorganisaties in de Wmo 2015 vast te leggen.

 

CliŽntenparticipatie

Staatssecretaris van Rijn heeft het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie onderstaande brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 februari 2014. Twee zorgpunten worden daarin toegelicht:

Lees verder

 

Decentralisatie

De rol van de rijksoverheid in de sturing van zorg en welzijn is gewijzigd. Zorgverzekeraars hebben belangrijke verantwoordelijkheden gekregen voor de organisatie en de kwaliteit van de zorg. Gemeenten hebben een belangrijke rol gekregen in de sturing van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. In het regeerakkoord wordt ook de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeenten neergelegd.

FinanciŽn

De provincies zijn de belangrijkste financiers van de Zorgbelangorganisaties. Deze positie staat onder druk. In het Bestuursakkoord van 2010 wordt de rol van de provincie op het sociale terrein gereduceerd. In een aantal provincies heeft dat geleid tot stevige bezuinigingen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet een taakstellende bezuiniging op subsidies aan patiëntenorganisaties heeft opgedragen aan VWS.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken