Sla navigatie over

Jeugdzorg

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en zes zorgbelangorganisaties voeren het onafhankelijke vertrouwenswerk in samenwerking met elkaar uit, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vertrouwenspersonen Jeugd van de zorgbelangorganisaties zijn actief in Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn actief in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel en Limburg.

 

Landelijk nummer AKJ: 088 555 1000, e-mail info@akj.nl, of www.akj.nl/contact.

Als je al contact hebt gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang, dan kun je ook direct met de betreffende zorgbelangorganisatie:

www.zorgbelang-brabant.nl/ (ook voor de provincie Zeeland)

www.zorgbelanggelderland.nl/

www.zorgbelang-groningen.nl/

www.zorgbelang-drenthe.nl/

www.zorgbelang-fryslan.nl/

 

www.monitortransitiejeugd.nl/

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

 

Jeugdhulp en participatie van ouders en jeugd

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en jeugdigen als partner te zien in de jeugdhulp: vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de evaluatie van beleid en hulpverlening. Zij weten wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Het gaat daarbij zowel om participatie bij hun eigen hulp, als ook om deelname aan de ontwikkeling van beleid en kwaliteitsbewaking of -verbetering bij jeugdhulporganisaties.

 

In onderstaande handreiking staat beschreven waarom cliëntenparticipatie voor gemeenten van belang is, hoe die participatie eruit kan zien, en wat daarbij succesfactoren zijn. Er wordt ingegaan op het gebruik van de eigen kracht van cliënten, de inzet van ervaringsdeskundigen, eigen beheer over het dossier, en de rol van de cliëntenorganisaties.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken