Sla navigatie over

 

Jaarbeurs congres Samen Zelfzorg

Op 11 en 12 december 2015 organiseert Jaarbeurs het congres Samen Zelfzorg, een tweedaags evenement over Zelfmanagement in de Zorg voor professional en patiënt. Zorgbelang zal een inhoudelijke bijdrage aan het congres leveren.


24 november 2015 | Lees verder

Zorg naar gemeenten: goed voor elkaar? - meld uw ervaringen

Wat zijn uw ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het AVI-onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten. Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Dan horen we ook graag van u.


14 september | Lees verder

Denkt u mee over het gemeentelijk sociaal beleid?

De Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant hebben als onafhankelijke organisaties besloten hun krachten te bundelen en gezamenlijk het initiatief te nemen tot een Burgertop Sociaal 1300 in Tilburg. Vanwege de vele veranderingen binnen het sociale domein vinden beide organisaties het van belang dat de inwoners van Tilburg hun mening geven en meedenken over verbeteringen en vernieuwingen op gebied van zorg, ondersteuning en welzijn. Burgertop Sociaal 1300 moet plaats bieden aan 1300 burgers uit alle geledingen van de stad. De precieze datum wordt na de zomerperiode bekend gemaakt.


31 juli 2015 | Lees verder

CliŽnten hebben duidelijkheid nodig over zorg van de gemeente

Er is meer voorlichting nodig over de overgang van zorg naar gemeenten. Cliënten hebben te maken met veel veranderingen en weten vaak niet wat de gevolgen daarvan zijn voor hun dagelijks leven. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Gemeenten kunnen problemen voorkomen door de weg naar zorg en ondersteuning beter uit te leggen.


13 juli 2015 | Lees verder

Toegang tot jeugdhulp verloopt niet goed blijkt uit Monitor Transitie Jeugd

Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen. Bij de Monitor Transitie Jeugd komen bijna dagelijks schrijnende verhalen binnen van ouders die niet tijdig adequate hulp krijgen voor hun kind. Gezinnen komen hierdoor onder grote druk te staan, omdat niet met ouders en kinderen wordt meegedacht. Uit de verhalen lezen we juist dat ouders iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam  worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.


7 juli 2015 | Lees verder

Factsheet cliŽntenondersteuning Wlz

Zorgbelang Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en MEE Nederland presenteren een factsheet met betrekking tot de cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg(Wlz). De factsheet is bestemd voor mensen die gebruikmaken van Wlz-zorg en geeft inzicht in wat cliëntondersteuning is, wat een cliëntondersteuner kan bieden en hoe de cliënt er gebruik van kan maken.


29 juni 2015 | Lees verder

Topsalarissen in de zorg: 'Het is teveel'

Zo'n 152 directeuren in de zorg verdienen meer dan de Balkenende-norm. Dat is gebleken uit onderzoek van Actiz en de FNV. Een wrange situatie omdat in de zorg sterk bezuinigd wordt. 


5 juni 2015 | Lees verder
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken