Sla navigatie over

Landelijk nieuws

Afscheid Eeke van der Veen Zorgbelang Nederland

Eeke van der Veen neemt woensdag 30 november 2016 afscheid van Zorgbelang Nederland. Van der Veen was vanaf 2013 landelijk voorzitter. Het afscheid valt samen met het uitkomen van zijn boek ‘De burger de baas’ waarin hij en publicist Willem Wansink pleiten voor het mede-eigenaarschap van burgers in de zorg. Van der Veen en Wansink overhandigen, tijdens een bijeenkomst van Zorgpoort 3.0 op 30 november in Nieuwspoort den Haag, het eerste exemplaar aan oud- voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet.


Zorgbelang Nederland maakt zich op landelijk en regionaal niveau sterk voor meer zeggenschap van de burger in de zorg. Zorgbelang vindt namelijk dat goede zorg alleen maar tot stand komt door in gesprek te zijn met de mensen om wie het echt gaat. Zij weten namelijk als geen ander hoe de zorg in de praktijk werkt en hoe deze verbeterd kan worden, zodat het aanbod aansluit op hun behoeften en mogelijkheden. Daarom werkt Zorgbelang altijd vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt/burger.

 

Stapje verder
Eeke van der Veen en Willem Wansink gaan met hun oproep ‘De burger de baas’ nog een stapje verder en pleiten voor het mede-eigenaarschap van burgers in de zorg. De burger is volgens hen de baas in de zorg. Immers, wie betaalt, bepaalt. Dit gedachtengoed sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger is op zoek naar meer invloed op de zaken die belangrijk voor hem zijn, zoals gezondheid en een goede toegang tot kwalitatief goede zorg. Maar hoe kan hij meer invloed uitoefenen in een systeem met zoveel spelers, met zoveel protocollen en regelgeving? Een systeem dat voor steeds meer mensen ingewikkeld lijkt te zijn?

 

Wie iets te vertellen wil hebben in de zorg heeft kennis en inzicht nodig. Deze kennis moet vervolgens worden omgezet in daden. Maar hoe? Hoe komt de burger in de directiekamer van een zorginstelling, van een zorgverzekeraar en heeft daar dan daadwerkelijk ook iets te vertellen? Van der Veen en Wansink willen met hun boek hiervoor munitie verschaffen en eraan bijdragen dat de invloed van de burger in de gezondheidszorg toeneemt.

 

Het bestuur is Eeke van der Veen erkentelijk voor zijn inzet en spreekt namens het bureau van Zorgbelang Nederland en de directeuren van de regionale zorgbelangorganisaties haar dank uit voor het vele werk dat Eeke van der Veen voor Zorgbelang heeft verzet. Het voorzitterschap van Zorgbelang Nederland zal na het vertrek van Eeke van der Veen roulerend worden ingevuld door de directeuren van de regionale Zorgbelangorganisaties.

Bron: Zorgbelang Nederland

24 november 2016


Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken