Sla navigatie over

 

Zorgbelang Nederland is een samenwerkingsverband van de zorgbelangorganisaties. Via deze samenwerking kunnen zij zich profileren als gesprekspartner op landelijk niveau. Hier vindt overleg en afstemming plaats en worden gezamenlijke projecten gecoördineerd.

Ontwikkelingen

De zorg is een ingewikkeld terrein, waar bovendien veel veranderingen
plaatsvinden. De Zorgbelangorganisaties richten zich op de gevolgen voor de zorgvrager.

Lees verder

Beleidsterreinen

Binnen de zorg is een viertal belangrijke terreinen te onderscheiden: zorg in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts), ziekenhuiszorg, langdurige zorg (AWBZ) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgbelang heeft op elk terrein een visie geformuleerd en doelstellingen om deze vorm van zorg te verbeteren vanuit het perspectief van de cliënt.

Lees verder

Speerpunten

Zorgbelang heeft naast de vier beleidsterreinen diversiteit en jeugdzorg benoemd als speerpunten.

Lees verder

Organisatie

In 2015 heeft de ALV van Zorgbelang Nederland gekozen voor een andere organisatievorm, namelijk voor een netwerkorganisatie. Met de structurering van deze netwerkorganisatie beogen de leden dat Zorgbelang efficiënt en effectief functioneert, mede omdat deze werkwijze een evenwicht aanbrengt tussen de regionale autonomie en de noodzakelijke landelijke aanwezigheid.

 

Binnen de netwerkorganisatie is een directieberaad met portefeuillehouders geformeerd. Het directieberaad bestaat uit de 10 directeuren van Zorgbelangorganisaties. De portefeuillehouders hebben mandaat om op landelijk niveau namens alle zorgbelangorganisaties Zorgbelang te vertegenwoordigen. Zij stemmen regelmatig onderling af en laten zich ondersteunen door regionale en/of landelijke beleidsadviseurs.

 

Samenstelling bestuur en directieberaad

 

Adres en route

Medewerkers

Vacatures

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Zorgbelang in de regio

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken