Sla navigatie over

 

De zorg in Nederland kan beter....

De zorg in Nederland kan beter. Daar willen we ons als Zorgbelangorganisaties  voor inzetten. Uw inbreng is daarbij onmisbaar! Met de resultaten kunnen we namelijk knelpunten signaleren en actie ondernemen richting politiek, zorgorganisaties en andere partijen die invloed hebben op de kwaliteit van zorgverlening. Help ons en doe mee aan meldacties, sluit u aan bij een van de e-panels. Uw mening telt!

Vragen en klachten over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang?

Sinds kort bestaat er een website waar u uw ervaringen met de overheveling van zorg uit de AWBZ naar ZVW en WMO kunt melden. Bent u bijvoorbeeld in de knel gekomen omdat u volgens het CIZ geen recht meer hebt op begeleiding? Wat moet anders? Wat kan beter?

 

informatie vindt U op http://www.meldjezorg.nl

Suggestie voor een nieuw thema of onderwerp?

Heeft u een goed onderwerp of thema? Graag! Stuur die naar info@zorgbelang-nederland.nl

 

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken